2024. május 22.,Júlia, Rita

Füzesgyarmati Gyermeklovas Alapítvány

5525, Füzesgyarmat Május 1. u. 6.

e-mail: info@gyarmatilovastorna.hu

Tel: 06-30-465-0703

Adószám: 18388336-1-04

Bankszámlaszám:

54000052-10002955

Web: www.gyarmatilovastorna.hu


A Magyar Lovas Szövetség hivatalos weboldala

Nemzeti Civil Alapprogram

FSZH - Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Szakmai Portálja

Felina Hungaria Kft. hivatalos weboldala

Pappteam weboldala

Füzesgyarmat város hivatalos weboldala

Füzesgyarmati Lovastorna Csapat 2000.Füzesgyarmaton 1986-óta működik lovastorna csapat. A megalakulás nehézségeitől kezdve és a hírtelen vállsághelyzeteken túllépve, mindíg talpra tudott állni és tovább tudott fejlődni az együttes. Hihetetlen akarással küzdötte fel magát az ország élvonalába. Folyamatosan szerepeltek országos bajnokságokon, javuló eredményeikkel egyre figyelemre méltóbban reprezentálták megyénk lovastorna sportját, ezzel öregbítették Füzesgyarmat hírnevét.
Az edző és családja a csapat örökös támogatója és segítője, mindent megadott és megad a gyerekeknek. 
2003-ban úgy döntött a család, hogy létrehoz egy alapítványt ami a gyerekek érdekeit, fejlődését, versenyeztetését, utaztatását és működési
problémáinak megoldását segíti, szolgálja.


A Füzesgyarmati Gyermeklovas Alapítvány székhelye:

5525. Füzesgyarmat. Május 1 út. 6. szám

Az alapítvány jellege:

Az alapítvány nyitott. Hazai és külföldi magán és jogi személyek, ha az alapítvány céljával egyetértenek, és az alapító okiratban foglaltakat elfogadják, folyamatosan csatlakozhatnak az alapítványhoz.

Az alapítvány tevékenységét politikai pártoktól függetlenül végzi.
Politikai szervezetektől, pártoktól támogatást nem kap és nem kapott. Az alapítvány nem támogat politikai szervezetet és pártokat, és ezt a jövőben sem tervezi.


Az alapítvány célja:

Az alapítvány működése során az alábbi közhasznú tevékenységeket kívánja végezni:

Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.
Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység.
Sport, a munkaviszonyban és a polgárjogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.

Füzesgyarmat lovas életének megszervezése, fellendítése.Természethez való kötödés elősegítése a lovassporton keresztül, ezáltal gyermek és ifjúsági csoportok egészséges életre való nevelése. Füzesgyarmaton létesített lovas pálya működtetése és fejlesztése. Helyi, megyei és országos lovasrendezvények szervezése.

Továbbá az alapítvány a Füzesgyarmati Lovastorna Csapat érdekeit, fejlődését, versenyeztetését, utaztatását és működési problémáinak megoldását segíti, szolgálja.

 


 

Közhasznúsági Jelentés 2011.pdf

Közhasznúsági Jelentés 2012.pdf